Copyright

Estas imaxes  fractais son Copyright © 2018  Loman  T.

Pode usar as imaxes e animacións das galerías para o seu propio goce persoal, para mostralas aos seus amigos, etc. Pode rexenerar as imaxes na súa computadora, usalas como o seu fondo de pantalla do sistema operativo, incluílas en coleccións privadas de imaxes para a súa salvapantallas. Gárdeos nos seus discos duros e faga unha copia de seguridade en CD ou DVD, pero non poderá facer produtos derivados deles e distribuílos en calquera formato (impresións, discos, CD  ROM ...), mesmo de forma gratuíta.

Non pode tratar de pasalos como propios, modificalos, nin publicalos noutro sitio web ou nunha lista de discusión.


Se desexa utilizar as imaxes con fins comerciais, póñase en contacto comigo en mtoural@gmail.com

...................................................................................................................................................................

These fractal images, are Copyright ©2018 Loman T.

You may use the images and animations from the galleries for your own personal enjoyment, to show to friends, etc. You may regenerate the images on your computer, use them as your Operating System wallpaper, include them in private collections of images for your screensaver, store them on your hard disks and backup them on CDs or DVDs, but you are not allowed to make derivative products from them, and distribute them in any form (prints, disks, CD ROMs...), even for free.

You may not try to pass them off as your own, alter them, nor post them on another web site or to a discussion list. If you would like to use the images for any commercial purpose then please contact me at: mtoural@gmail.com